Wiek chorego

Rozpatrując choroby przebiegające z żółtaczką mechaniczną dochodzimy do wniosku, że ze stanowiska przyczynowego można odróżniać żółtaczkę mechaniczną pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Żółtaczkę pochodzenia nowotworowego spostrzega się najczęściej w raku trzustki, a żółtaczkę nienowotworową w przewlekłym zapaleniu trzustki oraz w przypadkach uwięzienia kamienia we wspólnym przewodzie żółciowym (tzw. żółtaczka kamicowa). Zgodnie z tym w każdym przypadku … [Read more…]

Najczestsze choroby przebiegajace z zóltaczka mechaniczna sa nastepujace

Najczęstsze choroby przebiegające z żółtaczką mechaniczną są następujące: 1) zatkanie wspólnego przewodu żółciowego przez kamień żółciowy,pasożyty (dwuściec, glista ludzka, pęcherz bąblowcowy), nowotwory itd.; 2) niedrożnienie wspólnego przewodu żółciowego przez ucisk z zewnątrz, mianowicie przez raka łowy trzustki, brodawki dwunastniczej lub pęcherzyka żółciowego, przez torbiel trzustki, przez postronki otrzewne w następstwie przewlekłego zapalenia otrzewnej, np. zapalenia … [Read more…]

Stan ogólnej cieploty ciala

Stan ogólnej ciepłoty ciała. Gorączka jest bardziej znamienna dla żółtaczki nienowotworowej. W raku głowy trzustki nie spostrzegałem jej ani razu. Natomiast nierzadko spostrzegałem gorączkę w raku pęcherzyka żółciowego oraz brodawki dwunastniczej, przy czym gorączka miała, przeważnie tor przerywany. W raku pęcherzyka żółciowego zależała ona od ropnego zapalenia pęcherzyka, często towarzyszącego, według moich spostrzeżeń, rakowi tego … [Read more…]

stolce odbarwione

Przemawia za tym doświadczalna żółtaczka po podwiązaniu wspólnego przewodu żółciowego, skojarzonym z podwiązaniem przewodu piersiowego. Żółć może przechodzić do szczelin limfatycznych i do naczyń krwionośnych także przez ścieńczałą ścianę rozszerzonego kanału żółciowego, jeszcze nie pękniętego. Przemawiają za tym badania Sterling-Okuniewskiego i Ogaty, którzy nie mogli stwierdzić ścisłej zależności między pękaniem naczyń żółciowych, a czasem pojawienia … [Read more…]

Charakter zóltaczki

Charakter żółtaczki. Żółtaczka nowotworowa przebiega przeważnie bez większych wahań natężenia, z wyraźną skłonnością da potęgowania się aż do stopnia tzw. żółtaczki czarnej. Jest ta znamienna cecha żółtaczki w raku głowy trzustki oraz żółtaczki zależnej od przerzutów nowotworowych do węzłów we wrotach wątroby. W przeciwieństwie do tego żółtaczka kamicowa jest przeważnie zmienna, bowiem wywołuje ją w … [Read more…]

Zachowanie sie pecherzyka zólciowego

Zachowanie się pęcherzyka żółciowego. Ma być klasycznym objawem umożliwiającym różnicowanie żółtaczki nowotworowej z nienowotworową. Według Pica i Barda oraz Terriera i Courvoisiera żółtaczkę pochodzenia nowotworowego cechuje znaczne powiększenie pęcherzyka, który wyczuwa się wtedy jako twór jajowaty, o ścianach sprężystych. W przeciwieństwie do tego w żółtaczce kamicowej pęcherzyk ma być niewyczuwalny wskutek zmian marskich jego ściany. … [Read more…]

Selekcja działa w pełni

Wędrówka sezonowa ptaków to wielki wyczyn ich życia. podczas którego wiele okazów ginie nie tylko wskutek rozmaitych przeszkód naturalnych, jak rozległe prze- strzenie wodne, góry itd- oraz sztucznych (latarnie morskie, druty telegraficzne, trzebienie ptaków prze- lotnych przez człowieka itp.), ale także w związku z wycieńczeniem organizmu. Selekcja działa w pełni. Zasada ekonomii sił musi wtedy … [Read more…]

Zdania dawniejsze odnośnie szybkości lotu

Obserwacje bezpośrednie i metoda obrączkowania . wyjaśniły wiele szczegółów dotyczących kierunku dro- gi, szybkości ciągu, jego wysokości i układu, różnych obyczajów u osobników jednego gatunku, różnych instynktów zależnie od wieku itd. Zdania dawniejsze odnośnie szybkości lotu zostaty w znacznym stopniu skorygowane, ustalono zwłaszcza, ze podcżas wędrówki jesiennej ptaki nie spieszą, lecą przeciętnie znacznie wolniej niż … [Read more…]

Tuż nad ziemią lecą drobne ptaszki

Tuż nad ziemią lecą drobne ptaszki, a wyżej snują się przez cały dzień gromady wron i gawronów. Od czasu do czasu z szumem przeciągają dzikie gołębie i czajki, bez wahania rzucające się nad zatokę, podczas gdy gorzej latające wrony nieraz długo namyślają się, za- nim odważą się na opuszczenie lądu. Jak chmurka gnana silnym wiatrem, … [Read more…]